אפיקים ואפיקים משלבת – ג'וינט תבת, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מחקר מעצב מלווה לתכנית 'אפיקים', תכנית תעסוקה ייחודית המכשירה צעירים וצעירות לעולם התעסוקה, על ידי מתן ידע וכלים למימוש הפוטנציאל האישי והתעסוקתי.

משב מלווה את התכנית משנת הקמתה ב 2007. המתודולוגיה והכלים שפותחו במסגרת המחקר הוטמעו בתכניות רבות בתבת. התכנית הוגדרה כפרויקט לאומי ועברה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים . במסגרת המדידה משב מספקת דוחות שוטפים בנושא איכות השמה ל 38 רשויות. משב ממשיכה לספק תמיכה בכלים ובמדידה. על בסיס תכנית זו פותחה תכנית 'אפיקים משלבת' אותה משב מלווה גם כן במחקר מעצב מלווה.

אוכלוסייה:  צעירות וצעירים בסיכון

תחום:  תעסוקת צעירים

N > 1000

שיטת מחקר: משלב כמותי ואיכותני

מערך מחקר: תוך ובין נבדקי ארוך טווח (3 שנים)

 מחקרים נוספים