'הדבר הבא' – קרן רוטשילד קיסריה ואלומה

מחקר מעצב מלווה לתכנית 'הדבר הבא', לקידום סטודנטים וצעירים ממרכזי צעירים אל השמה איכותית בכלל ואל עבודה מקצועית בתחום לימודיהם בפרט.

מטרת המחקר המעצב מלווה לבנות ולהטמיע הליך, כלים ודוחות אשר ישמשו את המרכזים המפעילים את התכנית מעבר לתקופת המחקר, יספקו תמונת מצב מהימנה ועדכנית בשגרה, יאפשרו קבלת החלטות מבוססות מציאות וניהול מוביל שינוי ושיפור ברמת המתמחה, המרכז והתכנית.

אוכלוסייה: סטודנטים לקראת סיום התואר הראשון

תחום: צעירים (שילוב בתעסוקה איכותית), השכלה גבוהה

N > 500

שיטת מחקר: משלב כמותי ואיכותני

מערך מחקר: Mixed Design, repeated measures, within & between subjects

 מחקרים נוספים