ההערכה לתכנית "תיאור קולי בתיאטראות" נמצאת בעיצומה

ההערכה לתכנית "תיאור קולי בתיאטראות" נמצאת בעיצומה עם משתתפים מופלאים, ממצאים מרתקים ותקווה רבה לקידום נושא ההנגשה באופן המיטבי לעיוורים וללקויי ראיה בישראל. התכנית פועלת מטעם הקרן לפיתוח שירותים לנכים בביטוח הלאומי ומופעלת ע"י הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. מטרת התכנית להנגיש הצגות לאוכלוסיית העיוורים בישראל באמצעות שירות חדש ומתפתח של תיאור קולי התורם לצמצום אי השוויון בצריכת שירותי תרבות על ידי אנשים עיוורים ולקויי ראיה. מדובר בשימוש בערוץ קולי הבא לתאר את המסרים החזותיים, כאשר המנגיש מתאר את המתרחש על הבמה (או בסרט) ומשלים לצופה העיוור, ששומע אותו דרך אזניות, את המידע החזותי החסר לו. שירות זה מקביל לשירות התרגום לשפת סימנים.
משב מובילה את המחקר יחד עם צוות חוקרות מהקריה האקדמית ומהאוניברסיטה העברית: פרופ' נעמי כץ, ד"ר נעמי פרזיגר, ד"ר אסנת בר-חיים וד"ר גילי המר. את המחקר מלווה מומחית לנושא נגישות, גב' טלי סרנצקי.