זכייה במכרז הערכה לתכנית "לשם שינוי"

חברת משב זכתה במכרז לביצוע הערכה לתכנית "לשם שינוי – התכנית לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נוער עם מוגבלות", שמטרתה להנגיש ולהתאים פלטפורמות התנדבות לבני נוער עם מוגבלות, באופן שייתן ביטוי לרצונותיהם ויאפשר להם למצות את יכולותיהם. התכנית הוקמה ע"י משרד החינוך, ג'וינט ישראל-אשלים, עמותת אלווין ישראל, המרכז לשלטון מקומי, איגוד מנהלי מחלקות החינוך ואיגוד מנהלי מחלקות הנוער. התכנית שמה לה למטרה  להביא להשתלבותם של בני נוער עם מוגבלות בחברה, תוך צמצום החסמים הקיימים, ושינוי עמדות בחברה.  
משב תוביל את המחקר יחד עם חוקרים מהאוניברסיטה העברית: ד"ר שירלי ורנר, ד"ר איתי גרינשפיין וגב' הילה גרינשפיין.