זכייה במכרז להערכת תכנית להנגשת המכינות הקדם צבאיות לצעירים עם מוגבלות

חברת משב זכתה במכרז לביצוע הערכה לתכנית להנגשת המכינות הקדם צבאיות לצעירים עם מוגבלות. התכנית פועלת להנגשת המכינות באופן שיאפשר את השתלבותם של צעירים עם מוגבלות בכל תחומי החיים של המכינה, ומבוססת על גישה של שוויון הזדמנויות, גישה של עיצוב אוניברסלי ופרקטיקה של השתלבות תוך קיום חיים משותפים והדדיים לפיתוח מנהיגות והעצמה. התכנית מטעם עמותת אשלים בשיתוף משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הביטחון, משרד הבריאות, הביטוח הלאומי, קרן רודרמן ומועצת המכינות הקדם צבאיות.