זכייה במכרז

נבחרנו ללוות בהערכה ובמדידה את תכנית "אתגרים" לחינוך הבלתי פורמאלי.
במסגרת "אתגרים" נבנתה ומיושמת תכנית למיסוד וביסוס מערכת חינוך בלתי פורמאלית ב- 75 ישובים בחברה הערבית והבדואית, לצד פעולות תומכות ברמה הארצית.
"אתגרים" מופעלת על ידי משרד החינוך – מנהל חברה ונוער וג'וינט ישראל, ומטרתה לאפשר לכל ילד בחברה הערבית מתן הזדמנות שווה לחלום, להגשים ולהיות מעורב ופעיל חברתית.