לשם שינוי, לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נוער עם מוגבלות

לשם שינוי, לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נוער עם מוגבלות – תכנית הפועלת לקידום התנדבות ומעורבות חברתית משמעותית בקרב בני נוער עם מוגבלות. בדגש על הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה.

משרד החינוך, ג'וינט -אשלים, אלווין ישראל, המרכז לשלטון מקומי, איגוד מנהלי מחלקות החינוך ואיגוד מנהלי מחלקות הנוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אוכלוסייה: בני נוער עם מוגבלות, חברה ערבית ויהודית

תחום: מוגבלויות, צעירים, מעורבות חברתית, התנדבות, תעסוקה, חינוך

מדדים אישיים: מסוגלות ואמונה בעצמי, משמעותיות, חשיבות, תרומה חיצונית ופנימית

מדדים קהילתיים: שייכות חברתית קהילתית, עמדות כלפי בני נוער עם מוגבלות (ארגונים ומעסיקים)

N > 300

שיטת מחקר: משלב כמותי ואיכותני

מערך מחקר: Mixed Design, repeated measures, within – between subjects

 מחקרים נוספים

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן