מחקרים מעצבים מלווים

שירותים

מחקרים מעצבים מלווים בתחומים: חינוך, השכלה, בריאות ותעסוקה

Don't listen to those who tell you how you will fail, but listen to every one who is willing to tell you how to succeed. (Shai Agassi)

מחקרי הערכה מעצבים מלווים רואים בתהליך ההערכה והמדידה חלק אינטגרלי של התכנית ושואפים להטמיע ולשלב את המתודולוגיה המחקרית בתכנית. משב עובדת בשיתוף עם משרדי ממשלה, ג'וינט ישראל, הקרנות הפילנתרופיות הגדולות בארץ ועמותות, ומסייעת בתהליכי מדידה והערכה של תכניות חברתיות רחבות היקף וארוכות טווח. בבסיס המחקר המעצב מלווה שלנו, עומדת התפיסה כי האדם, כל אדם, נמצא במרכז.

מאפייני המחקר המעצב מלווה שלנו:

  • המחקר פוגש את מכלול האנשים המרכיבים את התכנית, מעצבי ומגבשי מדיניות, מנהלים, צוות ומשתתפים, ומבקש לספק תמונת מצב ולתת מענה בעל משמעות לכל אחד מהם
  • המתודולוגיה, ההליך והכלים, משמשים את צוות התכנית ומספקים תמונת מצב מהימנה ועדכנית ברמת המשתתף, הקבוצה וברמה המערכתית, בשגרה ומעבר לתקופת המחקר. בהתאם לתמונת המצב העדכנית ניתן לקבל החלטות מבוססות ממצאים, להתערב במועד, ליצור שינוי חיובי ולהתפתח
  • המדידה וההערכה הינה בעלת תוקף חיצוני – בניית הליך אחיד, שקוף ואמפירי אשר מאפשר: א. לבחון את אפקטיביות התכנית מעבר להשפעות של גורמים (משתנים) 'מתערבים'. ב. לבצע רפלקציה של המתודולוגיה ולהרחיב את התכנית לחברות ולמקומות נוספים תוך הסתמכות על ממצאים ומסקנות שהתקבלו במסגרת המחקר

ובקיצור… אנחנו נותנים את הלב, ואתם מקבלים:

  • בחינה על החזר ההשקעה (SROI)
  • תמונת מצב מהימנה לגבי טיב ומידת השינוי
  • זיהוי המשתנים המשמעותיים ביותר ליצירת שינוי בתכנית
  • המלצות ישימות ומבוססות ממצאים המאפשרות חתירה מתמדת לקראת – Best practice

קישור לסרטון עם יג עיקרים שלנו למחקר הערכה ומדידה

דוגמאות למחקרים מעצבים מלווים מהשנים האחרונות:

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

ארגז כלים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר המכוון להקלה על חוויית הלימוד, העמקת ההבנה ושיפור תוצרי המחקר של סטודנטים וחוקרים בישראל

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן