מחקר פרו בונו במעונות היום של ויצו הושלם בהצלחה

משב ליוותה בשנתיים האחרונות במחקר מעצב מלווה פרו בונו את תכנית 'חינוך לשוויון מגדרי' במעונות היום של ויצו.
מדובר בתכנית חדשה וחשובה המבקשת לקדם מודעות מגדרית במעונות היום של ויצו.