אחריות תאגידית

משב של חכמה

להאיר ידע אנושי פנימי וידע ציבורי, ולתת להם ערך יישומי עבור כולנו.

ביחידה שלנו לאחריות תאגידית אנו מושקעים באהבה לא רק במחקרים פרובונו עבור עמותות וארגונים חברתיים, אלא גם במחקרים שקשורים בחיים עצמם, בחכמה ובידע שקיימים בכל אחד ואחת מאיתנו, בכל אדם, ויכולים להיות יישומיים עבור החיים של כולנו. להניח זווית של אור על החכמה הזו ולהפוך אותה למשהו יישומי עבור כולנו – זו התרומה שאנו מבקשות ומבקשים לקדם.

משב של חכמה – מיזם המבקש להרחיב מעגלים, לייצר בינינו חיבורים, להאיר ידע אנושי פנימי וידע ציבורי, ולתת להם ערך יישומי.

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

ארגז כלים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר המכוון להקלה על חוויית הלימוד, העמקת ההבנה ושיפור תוצרי המחקר של סטודנטים וחוקרים בישראל