סטטיסטיקה ושיטות מחקר בקלות

חוקרים וסטודנטים יקרים, המצגות בזכותכם ובשבילכם כמו שנאמר, מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם.
משהו לא ברור? חסר? צרו קשר ונשמח לסייע.

בניית כלים

נושאי המצגת: תיאורטי, נומינלי ואופרציונלי – כלי, תחומים ופריטים. שאיפה לתוקף תוכן. אישוש תוקף אחרי [עקיבות פנימית, ניתוח גורמים, מתאמים בין פריטים ועם פריט מסכם]. סוגי משתנים וסולמות מדידה – השלכות על סקלת התשובות והממצאים. מתחומים לחיבור שאלות – רלוונטיות, מיצוי והעדר חפיפה. כללים לניסוח שאלות רב בררתיות. סקלת תשובות. מבנה הכלי. חזות והעברה.

לעיון והורדה ›

גודל מדגם

מטרת המצגת: הבנה ראשונית בנושא של גודל מדגם. יכולת לבצע הערכה בסיסית לגבי גודל מדגם במקרים פשוטים.
נושאי המצגת: מדוע צריך לחשב גודל מדגם. מושגים מרכזיים רלוונטיים [טעויות אלפא וביטא, עוצמה ואפקט סייז]. כיצד לחשב גודל מדגם.  

לעיון והורדה ›

מבוא לסטטיסטיקה א

נושאי המצגת: מטרת הסטטיסטיקה ומושגים מרכזיים. סוגי משתנים וסולמות מדידה. טבלאות סטטיסטיות והצגה גראפית. מדדי מרכז [שכיח וחציון]. מדדי מרכז [ממוצע] וטרנספורמציה ליניארית. מדדי פיזור [תחום בין רבעוני, שונות וסטיית תקן]. ציוני תקן והתפלגות נורמאלית. הסתברות מהי? דיאגרמת וואן ופעולות בין מאורעות. הסתברות מותנה. קומבינטוריקה. הסתברות בינומית ותוחלת. למצגת מפתח נושאים ובסוף כל נושא שאלות לתרגול.

לעיון והורדה › 

מבוא לסטטיסטיקה ב

נושאי המצגת: מבוא להסקה סטטיסטית, משפט הגבול המרכזי, רווח בר סמך שונות ידועה. בדיקת השערות שונות ידועה. בדיקת השערות שונות לא ידועה, טעויות אלפא וביטא. רווח בר סמך שונות לא ידועה. בדיקת השערות ורווח בר סמך שני מדגמים. בדיקת השערות מדגמים מזווגים. בדיקת השערות על שונויות. מבחנים אפרמטריים – חי בריבוע לאי תלות. מבחנים אפרמטריים – חי בריבוע לטיב התאמה. מקדם המתאם וקו הרגרסיה. למצגת מפתח נושאים ובסוף כל נושא שאלות לתרגול.

לעיון והורדה ›

מבוא לשיטות מחקר

נושאי המצגת: הגישה המדעית, שאלות והשערות מחקר, סוגים מחקרים ומערכי מחקר, שיטות דגימה ואיסוף נתונים, סוגי משתנים וסולמות מדידה, מהימנות, תוקף, בניית שאלונים, מבנה השאלון ואופני העברה, ניסוי ופרוצדורות בסיסיות באקסל.

לעיון והורדה ›

מבחנים א-פרמטריים

נושאי המצגת: מתי נשתמש במבחנים א-פרמטריים, כיצד נדע האם משתנה מתפלג נורמלי או סימטרי, מבחן חי בריבוע לבדיקת 'אי תלות', מבחן חי בריבוע לבדיקת 'טיב התאמה', מבחנים פרמטריים והמקבילים הא-פרמטריים, מבחן Mann-Whitney, מבחן Wilcoxon, מבחן Kruskal Wallis, מבחן Friedman.

לעיון והורדה ›

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן