ספרון

שירותים

סקירת ספרות

סקירת הספרות היא בעלת ערך רב לצורך השגת תמונת מצב מהימנה בנוגע לקיים בארץ ובעולם בתחומים שונים ולקבלת החלטות יישומיות, מושכלות ומבוססות ממצאים. משב מבצעת סקירות ספרות עבור משרדי ממשלה, ג'וינט ישראל, מוסדות מחקר, ארגונים וקרנות פילנתרופיות.
על מנת לתת מענה מדויק לצרכיהם השונים של לקוחותינו, פיתחנו שני סוגים עיקריים של סקירות ספרות:
א. סקירת ספרות מגששת, סקירת ספרות זו לרוב מקדימה את התכנית ו/או את המחקר ומטרתה לספק תמונה רחבה ככל שניתן לגבי הקיים בארץ ובעולם. סקירת ספרות זו מתאפיינת בפתיחות כלפי המידע הקיים גם כאשר הוא אינו מתבסס על מחקר וממצאים אמפיריים.
ב. סקירת ספרות מאששת, סקירה זו לרוב פוגשת את התכנית ו/או המחקר לאחר תחילתו ומטרתה לגבש או לאשש מספר אופני פעולה מוגדרים. סקירה זו נותנת משקל רב לאיכות המחקר והממצאים האמפיריים הן בבחירת התכנים שייכנסו לסקירה והן באופן הכתיבה והצגת הממצאים (כולל Meta-Analysis היכן שרלוונטי).

תהליך בניית סקירת הספרות

 • הגדרת המטרות האינפורמטיביות – הגדרת המידע ותמונות המציאות הרלוונטיות לסקירה
 • הגדרת המטרות היישומיות – מה רוצים לעשות או להשיג באמצעות המידע שיתקבל מהסקירה
 • בניית תכנית עבודה (כולל לוחות זמנים) וגיבוש ראשי פרקים בהתאם למטרות האינפורמטיביות והיישומיות
 • אישור תכנית העבודה וראשי הפרקים
 • הגשת טיוטת סקירה וקבלת משוב
 • הגשת סקירת ספרות שלמה כולל ממצאים ומסקנות

מבנה ומאפייני סקירת הספרות

 • מבוא
 • גוף הסקירה בחלוקה לראשי פרקים
 • סיכום הממצאים המרכזיים
 • מסקנות והמלצות

עבור סקירת ספרות מאששת יתווספו המרכיבים והמאפיינים הבאים:

 • מבנה אחיד של הפסקאות והצגת: מערך מחקר, אוכלוסיית המחקר, גודל דגימה, כלי מחקר, ממצאים, מגבלות והטיות, השלכות ומשמעויות (עבור כל מחקר).
 • טבלת סיכום של המחקרים הכוללת: מערך מחקר, גודל דגימה, ממצאים והערכה של איכות המחקר והממצאים (מתן משקולות איכות).
 • Meta-Analysis (אופציונאלי)
תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

ארגז כלים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר המכוון להקלה על חוויית הלימוד, העמקת ההבנה ושיפור תוצרי המחקר של סטודנטים וחוקרים בישראל

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן