אחריות תאגידית

מחקר מעצב מלווה פרו בונו לארגונים/פרויקטים חברתיים נבחרים

משב מעניקה מזמנה ומשאביה לטובת ביצוע מחקרים מעצבים מלווים פרו בונו לארגונים חברתיים שונים ולמטרות חברתיות מגוונים.

המחקר המרכזי שבוצע ב 2016-2017 היה עבור תכנית 'חינוך לשיוויון מגדרי' במעונות היום של ויצו.

"תודה גדולה על המחווה העצומה שהענקתם ל"מרכז נאורה" סניף ויצו ירושלים לתכנית "חינוך לשוויון מגדרי בגיל הרך".
מבטיחות ומחויבות לעשות את המיטב והמרב לקידום ממצאי המחקר למעגלי השפעה רחבים ככל שנוכל.
זו זכות גדולה להכיר אתכם – צוות המחקר של חברת משב התורם ממשאביו לתכניות ופרויקטים חברתיים".
רונית פרט, יו"ר האגף למעמד האישה, ויצו ירושלים.

במקביל למחקר זה ליוותה משב גם את עמותת אח בוגר אחות בוגרת בהערכה ומדידה.

בקשות למחקר מעצב מלווה לשנים 2018-2019 ניתן לשלוח למנהלת אחריות תאגידית במייל:
liritg@mashav-research.com.

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

ארגז כלים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר המכוון להקלה על חוויית הלימוד, העמקת ההבנה ושיפור תוצרי המחקר של סטודנטים וחוקרים בישראל