'תיאור קולי' – קרנות הביטוח הלאומי והספרייה לעיוורים

מטרת המחקר

עד היום נערכו מעט מאוד מחקרים אמפיריים שמטרתם לתקף את התיאור הקולי. משום כך, אחת ממטרות המחקר הייתה להעמיד למבחן אמפירי את התיאור קולי עצמו. במחקר נבחן גודל השינוי (Effect size) שמחולל התיאור הקולי בקרב עיוורים ולקויי ראייה באיכות החוויה, כפי שהיא באה לידי ביטוי במאפיינים הבאים: (1) תפיסת המרחב, (2) תפיסת הנרטיב, ו-(3) תחושת המעורבות בחוויה. בנוסף נבחן במחקר גודל השינוי (Effect size) שמחולל התיאור הקולי בקרב עיוורים ולקויי ראייה במידת ההנאה מההצגה.

מטרה נוספת הייתה בחינה של איכות המרכיבים השונים של התיאור הקולי – מכשיר השמע, סיור המגע, הקדימון ומאפייני התיאור הקולי, במטרה לספק המלצות ומסקנות יישומיות לשיפור ההתערבות. נוסף על כך, המחקר שם לו למטרה להציג תמונת מצב מהימנה בנוגע לשיקולים, האתגרים והחסמים של השתתפות אנשים עיוורים ולקויי ראייה בקהל הצגות התיאטרון, ולספק המלצות ומסקנות יישומיות בנושא כדי לשפר את התוכנית כך שתהיה יעילה, משמעותית ובת קיימא.

אוכלוסייה: עיוורים וכבדי ראייה

תחום: מוגבלויות

N ~ 100

שיטת מחקר: משלב כמותי ואיכותני

מערך מחקר: Mixed Design, repeated measures, within – between subjects

 מחקרים נוספים

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן