אפיקים ואפיקים משלבת – ג'וינט תבת, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מחקר מעצב מלווה לתכנית 'אפיקים', תכנית תעסוקה ייחודית המכשירה צעירים וצעירות לעולם התעסוקה, על ידי מתן ידע וכלים למימוש הפוטנציאל האישי והתעסוקתי.