נעים להכיר

משב מחקר יישומי היא חברת "בוטיק" רב תרבותית ורב לשונית, המתמחה במתן שירותי מחקר (כמותניים ואיכותניים) וסטטיסטיקה למגזר השלישי, העסקי, הפרטי ולאקדמיה.

שירותים

הערכות פנים ארגוניות וסקרי עובדים

מדידה של אקלים ותרבות ארגונית, חיבור משמעותי (engagement), פיתוח ידע, יכולות ומיומנויות, פיתוח ערכים ותהליכים התומכים בערכי הארגון, הערכה שוטפת של ביצועים (performance) ותהליכים נוספים חיוניים לקידום האדם העובד והארגון.

קראו עוד

מחקרים מעצבים מלווים לארגונים ולתכניות חברתיות

הערכה ומדידה שמאפשרות קבלת תמונת מצב עדכנית, בחינת אפקטיביות בנטרול גורמים 'מתערבים' וזיהוי המשתנים המשמעותיים ביותר ליצירת שינוי

קראו עוד

ליווי סטטיסטי ומתודולוגי למוסדות אקדמיים, מכוני מחקר וחוקרים

ליווי וסיוע סטטיסטי – מתודולוגי לאורך כל שלבי המחקר, המדידה וההערכה בעזרת טובי המומחים
סיוע ושיתוף פעולה בכתיבה והגשה של הצעות מחקר לקול קורא ולמכרזים המחייבים מחקר, מדידה והערכה
סיוע ושיתוף פעולה בכתיבה והגשה של הצעות מחקר להשגת תקציב מקרנות מחקר
ניהול וביצוע בפועל של מחקרים בהתאמה לצרכים של המחקר והחוקר

קראו עוד

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

ארגז כלים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר המכוון להקלה על חוויית הלימוד, העמקת ההבנה ושיפור תוצרי המחקר של סטודנטים וחוקרים בישראל

הלקוחות שלנו

אחריות תאגידית

משב רואה בקידום ערכים חברתיים חלק בלתי נפרד מכל צעדיה ובחירותיה המקצועיות

מה חדש?