ahrayut_taagidit (2)

אחריות תאגידית

משב מחקר יישומי רואה בקידום ערכים חברתיים חלק בלתי נפרד מצעדיה ומבחירותיה המקצועיות. אנו מובילים הערכה היוצרת שינוי בשני מובנים: הערכה ומדידה מקצועית של תכנית חברתית המאפשרת שינוי מתהווה לאורך חיי התכנית, התפתחות לעבר יעדים רצויים ולמידה מתמדת, והערכה אנושית המייצרת שינוי במרחבי הקיום האישיים ומחוברת לתפיסתנו כי האדם הוא במרכז.

בקשות למחקר מעצב מלווה ולתרומות לשנת 2023 ניתן לשלוח למנהלת אחריות תאגידית במייל:
liritg@mashav-research.com

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

ארגז כלים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר המכוון להקלה על חוויית הלימוד, העמקת ההבנה ושיפור תוצרי המחקר של סטודנטים וחוקרים בישראל

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן