כנס הצגת מיפוי נצרת להשכלה ותעסוקה

בכנס חגיגי שנערך ב 14/05/2018 בנצרת, הוצגו ממצאי המיפוי שביצענו עבור אלפנאר, מרכז ריאן נצרת. המיפוי הקיף את התחומים השכלה ותעסוקה. מהמיפוי עולה,  פער גדול בין נשים לבין גברים בשיעור התעסוקה, בקרב הנשים 45% לעומת 84% בקרב הגברים. יחד עם זאת, שיעור התעסוקה בקרב הנשים גבוה באופן ניכר משיעור התעסוקה של נשים בחברה הערבית ככלל [35%]. לממצאים נוספים ניתן להיכנס לדוח המלא: