מאמר שהתפרסם בכתב העת ביטחון סוציאלי

 מאמר שהיינו שותפים לכתיבתו, העוסק בתעסוקת אנשים עם מוגבלות ובגישת 'ההסללה למרכז' דרך התמקדות במקרה של מרכזי ההכוון והתעסוקה, התפרסם בכתב העת ביטחון סוציאלי. נושא משמעותי, נשמח שתקראו.