מחשבונים סטטיסטיים ONLINE

כאן תמצאו טבלאות סיוע בבחירת הניתוח הסטטיסטי המתאים, מחשבונים סטטיסטיים של משב ומחשבונים סטטיסטיים מקיפים לביצוע ניתוחים ומבחנים סטטיסטיים online. לא מצאתם מה שחיפשתם, צרו קשר ונשמח לסייע.

בחירת המבחן הסטטיסטי

טבלאות סיוע בבחירת הניתוח הסטטיסטי המתאים וכן אתרים המסייעים לבחור את המבחן הסטטיסטי המתאים באמצעות סדרה של שאלות.

 • טבלת סיוע בבחירת הניתוח הסטטיסטי המתאים בהתאם לסוג הנתונים ולמטרת הניתוח. [הטבלה היא בסיסית ויתכנו ניתוחים סטטיסטיים נוספים מתאימים שאינם מופיעים].
 • אתר המסייע לבחור את הניתוח הסטטיסטי המתאים ביותר באמצעות סדרה של שאלות. האתר מציג גם כיצד לבצע את הניתוח באמצעות SPSS ו – SAS.
 • אתר נוסף המסייע לבחור את הניתוח הסטטיסטי המתאים ביותר באמצעות סדרה של שאלות. האתר מקיף יותר [ובהתאם סדרת השאלות ארוכה וקשה יותר].
מחשבונים סטטיסטיים מקיפים
 • Free Statistics Calculators – אוסף של מחשבונים המסודרים לפי האלפבית, המאפשרים לבצע מגוון רחב של מבחנים ופרוצדורות סטטיסטיות online [ללא צורך להוריד תוכנה]. הסבר עבור כל פרוצדורה ומבחן סטטיסטי.
t-tests

קישורים לאתרים המאפשרים ביצוע t-Tests מדגם מול אוכלוסייה, מדגם מול מדגם ומזווגים.

 • אתר מקיף המאפשר ביצוע t-test. אפשרות להקליד נתונים גולמיים [עד 50 שורות], או להדביק נתונים גולמיים [עד 2000 שורות], או להתשמש בנתונים מסוכמים [ממוצע, סטיות תקן או טעות תקן וגודל מדגם].  הצגת תוצאות מלאה ומפורטת.
 • אתר המאפשר ביצוע Paired t-test, עד 42 זוגות. אפשרות גם לבחון השערה לגבי פער בעל גודל מסוים וכן לבחון השערה לגבי שונות. קל לשימוש והבנה. הצגת תוצאות מלאה ומופרטת.
מבחן Z לפרופורציות

קישורים לאתרים המאפשרים ביצוע מבחן Z לפרופורציות.

 • אתר הכולל הסבר על מבחן Z, אפשרות להכניס את הפרופורציות כמספרים שלמים או כאחוזים והסבר לגבי התוצאות. אתר בסיסי וקל לשימוש.
 • אתר מקיף הכולל צגה מפורטת של התוצאות, פער שנמצא, ערך המבחן, ערך המובהקות, הסבר לתוצאות, רווח בר סמך ותצוגה גרפית.
 • אתר אתר בסיסי וקל לשימוש.
Anova

קישורים לאתרים המאפשריים ביצוע one-way & two way Anova.

 • אתר המאפשר לבצע מבחן  One–way ANOVA, עד 26 משתנים. אפשרות לבצע ניתוח גרפי. אתר ידידותי ומקיף.
 • אתר המאפשר ביצוע One-way ANOVA בהינתן שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן. עד 8 משתנים. חישובים בסיסיים.
 • אתר המאפשר ביצוע Two-way ANOVA. אתר מקיף, קל לשימוש והבנה.
 • אתר המאפשר ביצוע Two-way ANOVA. חישובים בסיסיים.
מבחן חי בריבוע ומדדי סיכון

קישורים לאתרים המאפשרים ביצוע מבחנים סטטיסטיים לנתונים קטגוריאליים, מבחני חי בריבוע, מדדי סיכון ועוד.

מבחן חי בריבוע לאי תלות

 • מחשבון EpiMax – מיועד בעיקר למחקר קליני ואפדימיולוגי. כולל מבחן חי בריבוע, סגוליות ורגישות, odds ratio, likelihood ratio ורווח בר סמך לחלק גדול מהנתונים. מחשבון ידידותי ומקיף.
 • אתר מקיף המאפשר ביצוע מבחן חי בריבוע [2X2] ונלוויו, Fisher Exact Test, סגוליות ורגישות, odds ratio, likelihood ratio, רווח בר סמך לחלק גדול מהנתונים ועוד. קל לשימוש והבנה.
 • אתר המאפשר ביצוע מבחן חי בריבוע [2X2], כולל Fisher Exact Test ותיקון Yates. באתר אפשרות לבצע פרוצדורות ומבחנים סטטיסטיים נוספים.
 • אתר המאפשר ביצוע מבחן חי בריבוע עבור גודל טבלה של עד 6X6. באתר אפשרות לבצע פרוצדורות ומבחנים סטטיסטיים נוספים רבים על בסיס נתונים גולמיים.
 • אתר המאפשר ביצוע מבחן גי' בריבוע עבור 3 משתנים קטגוריאליים [טבלאות תלת מימדיות 2X2X2]. כולל אינטראקציה מסדר ראשון ושני.

מבחן חי בריבוע לטיב התאמה

 • אתר המאפשר ביצוע מבחן חי בריבוע לטיב התאמה עד 20 קטגוריות [אופציה להרחיב ל 2000 קטגוריות]. אפשרות להכניס 'בצפוי' מספרים שלמים, אחוזים או שברים. באתר אפשרות לבצע פרוצדורות ומבחנים סטטיסטיים נוספים.
גודל מדגם, טעות הדגימה ועוצמה

קישורים לאתרים ולמחשבונים סטטיסטיים המאפשרים חישוב גודל מדגם, טעות דגימה ועוצמה.

עבור שכיחויות ופרופורציות

 • חישוב גודל טעות הדגימה בהינתן גודל מדגם, רמת ביטחון ופרופורציה שהתקבלה במדגם. ניתן להוסיף גם גודל סופי של אוכלוסייה. הסבר מפורט לגבי התוצאות ומשמעותן. [מחשבון של משב].
 • חישוב גודל טעות הדגימה בהינתן גודל מדגם, רמת ביטחון ופרופורציה שהתקבלה במדגם. אתר מצוין המאפשר חישוב גודל מדגם, עוצמה ומבחנים סטטיסטיים.
 • חישוב גודל טעות הדגימה בהינתן גודל מדגם ורמת ביטחון. הכי בסיסי, הכי פשוט. באתר גם אופציה לחישוב גודל מדגם ופרוצדורות נוספות.
 • חישוב גודל מדגם הכרחי בהינתן פרופורציה משוערת באוכלוסייה, גדול טעות דגימה מירבית ורמת ביטחון מוגדרת. הסבר מפורט לגבי התוצאות ומשמעותן. [מחשבון של משב].
 • חישוב גודל מדגם הכרחי בהינתן גודל האוכלוסיה, גודל טעות דגימה מירבית ורמת ביטחון מוגדרת. באתר גם אפשרות לחשב את גודל טעות הדגימה וכן הסברים כללים לגבי המושגים והתוצאות.
 • חישוב עוצמה סטטיסטית בהינתן גודל המדגם, פרופורציה שהתקבלה במדגם וגודל טעות דגימה מירבית.

עבור ממוצעים וסטיות תקן. השוואה של מדגם מול אוכלוסייה

 • חישוב גודל מדגם הכרחי בהינתן ממוצע וסטיית תקן במדגם, גודל טעות דגימה מירבית ורמת ביטחון מוגדרת. אתר מצוין, מכיל אופציות רבות נוספות.
 • חישוב עוצמה סטטיסטית בהינתן גודל המדגם, ממוצע וסטיית תקן במדגם וגודל טעות דגימה מירבית. אתר מצוין, מכיל אופציות רבות נוספות.

עבור ממוצעים ופרופורציות. השוואה בין שני מדגמים

 • חישוב גודל מדגם הכרחי בהינתן ממוצעים וסטיות תקן של שני המדגמים, גודל טעות דגימה מירבית ורמת ביטחון מוגדרת.
 • חישוב גודל מדגם הכרחי בהינתן פרופורציות שהתקבלו בשני המדגמים, גודל טעות דגימה מירבית ורמת ביטחון מוגדרת.
 • חישוב עוצמה סטטיסטית בהינתן ממוצעים וסטיות תקן של שני המדגמים, גודל המדגמים וגודל טעות דגימה מירבית.
 • חישוב עוצמה סטטיסטית בהינתן פרופורציות שהתקבלו בשני המדגמים, גודל המדגמים וגודל טעות דגימה מירבית.
קורלציות ורגרסיות

קישורים לאתרים המאפשרים חישוב מקדמי מתאם למשתנים כמותיים וסודריים.

רגרסיות עבור משתנים כמותיים

קורלציות עבור משתנים סודריים [אורדינאליים]

 • אתר המאפשר חישוב מקדם מתאם ספירמן. שימו לב כי בכניסה תתבקשו לציין את מספר התצפיות טרם פתיחת החלון. אפשרות להכניס נתונים באופן מרוכז, להכניס נתונים גולמיים או את הדירוג. באתר דוגמא והסברים לגבי אופן השימוש. קל לשימוש והבנה.
Effect Size

קישורים לאתרים המאפשרים חישוב Effect Size.

 • מחשבון Effect size למגוון רחב של מבחנים סטטיסטים.
 • חישוב Effect size – Cohen's d & r בהינתן ממוצעים וסטיות תקן של שני מדגמים או בהינתן ערך t ודרגות חופש. קל לשימוש. כולל הסבר לגבי אופן החישוב effect size.
מבחנים א-פרמטריים

קישורים למבחנים א-פרמטריים רבים Kruskal-Wallis, Wilcoxon, Sign, McNemar, Friedman, Mann-Whitney ועוד.

מדגמים בלתי תלויים

 • אתר המאשר לבצע מבחן Mann-Whitney. אפשרות להכניס נתונים גולמיים או את הדירוגים. הסברים מצוינים לגבי אופן השימוש ומשמעות התוצאות. שימו לב לחלוניות הנפתחות טרם הכניסה למחשבון, יש לציין בהן את גודל ה N.
 • אתר המאשר לבצע מבחן Kruskal-Wallis עבור 3 קבוצות או עבור 4 קבוצות. אפשרות להכניס נתונים גולמיים או את הדירוגים. הסברים מצוינים לגבי אופן השימוש ומשמעות התוצאות. שימו לב לחלוניות הנפתחות טרם הכניסה למחשבון, יש לציין בהן את גודל ה N.

מדגמים תלויים

 • אתר המאשר לבצע מבחן Wilcoxon. הסברים מצוינים לגבי אופן השימוש ומשמעות התוצאות. שימו לב לחלונית הנפתחת טרם הכניסה למחשבון, יש לציין בה את גודל ה N.
 • אתר המאשר לבצע מבחן Friedman עבור 3 קבוצות או עבור 4 קבוצות. אפשרות להכניס נתונים גולמיים או את הדירוגים. הסברים מצוינים לגבי אופן השימוש ומשמעות התוצאות. שימו לב לחלוניות הנפתחות טרם הכניסה למחשבון, יש לציין בהן את גודל ה N.
מחולל מספרים והקצאה אקראית

קישורים לאתרים ומחשבונים עם מחוללי מספרים והקצאה אקראית.

 • אתר עם מחוללי מספרים אקראיים והקצאה אקראית של נבדקים. אופציות רבות ומגוונות, עבור מספרים שלמים, מספרים סביב ממוצע וסטיית תקן מתוך התפלגות גאוס, הקצאת נבדקים לקבוצות ועוד. באתר מבחנים ופרוצדורות סטטיסטיות נוספות.
 • Research Randomizer אתר שכל כולו עוסק בדגימה והקצאה אקראית. אופציות רבות ומגוונות למחוללי מספרים והקצאה אקראית. הסברים רבים ומפורטים.

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן