סולמות מדידה וסקלות

כאן תמצאו סולמות מדידה וסקלות בעברית ובאנגלית. לא מצאתם מה שחיפשתם, צרו קשר ונשמח לסייע.

הסכמה - Agreement

הסכמה

Agreement

·         מסכים מאוד
·         מסכים
·         מתלבט
·         לא מסכים
·         מאוד לא מסכים

·         Strongly agree
·         Agree
·         Undecided
·         Disagree
·         Strongly disagree

·         מסכים במידה רבה
·         מסכים במידה בינונית
·         מסכים במידה מועטה
·         לא מסכים במידה מועטה
·         לא מסכים במידה בינונית
·         לא מסכים במידה רבה

·         Agree Strongly
·         Agree Moderately
·         Agree Slightly
·         Disagree Slightly
·         Disagree Moderately
·         Disagree Strongly

·         מסכים
·         לא מסכים
או
·         מסכים
·         מתלבט
·         לא מסכים

·         Agree
·         Disagree
or
·         Agree
·         Undecided
·         Disagree

·         מסכים במידה רבה מאוד
·         מסכים במידה רבה
·         מסכים
·         לא מסכים
·         לא מסכים במידה רבה
·         לא מסכים במידה רבה מאוד

·         Agree Very Strongly
·         Agree Strongly
·         Agree
·         Disagree
·         Disagree Strongly
·         Disagree Very Strongly

·         מסכים בהחלט
·         מסכים במידה רבה
·         מסכים במידה מועטה
·         לא מסכים במידה מועטה
·         לא מסכים במידה רבה
·         לא מסכים בהחלט

·         Completely Agree
·         Mostly Agree
·         Slightly Agree
·         Slightly Disagree
·         Mostly Disagree
·         Completely Disagree

·         מאוד לא מסכים
·         לא מסכים
·         לא מסכים במידה מועטה
·         מסכים במידה מועטה
·         מסכים
·         מאוד מסכים

·         Disagree Strongly
·         Disagree
·         Slightly Disagree
·         Slightly Agree
·         Agree
·         Agree Strongly

תדירות - Frequency

תדירות

Frequency

·         לעתים קרובות מאוד
·         לעתים קרובות
·         לעיתים
·         לעתים רחוקות
·         לעתים רחוקות מאוד
·         לעולם לא (אף פעם לא)

·         Very Frequently
·         Frequently
·         Occasionally
·         Rarely
·         Very Rarely
·         Never

·         תמיד
·         לעתים קרובות מאוד
·         לעיתים
·         לעתים רחוקות
·         לעתים רחוקות מאוד
·         לעולם לא (אף פעם לא)

·         Always
·         Very Frequently
·         Occasionally
·         Rarely
·         Very Rarely
·         Never

·         תמיד
·         בדרך כלל
·         כמחצית מהזמן
·         לעתים רחוקות
·         לעולם לא (אף פעם לא)

·         Always
·         Usually
·         About Half the Time
·         Seldom
·         Never

·         תמיד
·         לעתים קרובות מאוד
·         לעיתים
·         לעתים רחוקות
·         לעולם לא (אף פעם לא)

·         Always
·         Very Often
·         Sometimes
·         Rarely
·         Never

·         הרבה מאוד
·         הרבה
·         במידה מסוימת
·         מעט
·         אף פעם לא

·         A Great Deal
·         Much
·         Somewhat
·         Little
·         Never

·         לעתים קרובות
·         לעיתים
·         לעתים רחוקות
·         לעולם לא (אף פעם לא)

·         Often
·         Sometimes
·         Seldom
·         Never

·         כמעט תמיד
·         במידה רבה (במידה משמעותית)
·         לעיתים
·         לעתים רחוקות

·         Almost Always
·         To a Considerable Degree
·         Occasionally
·         Seldom

חשיבות - Importance

חשיבות

Importance

·         חשוב מאוד
·         חשוב
·         חשוב במידה בינונית
·         חשוב במידה מועטה
·         לא חשוב

·         Very Important
·         Important
·         Moderately Important
·         Slightly Important
·         Not Important

·         חשוב מאוד
·         חשוב
·         לא חשוב

·         Very Important
·         Important
·         Not Important

·         לא חשוב כלל
·         חשיבות מועטה
·         חשיבות בינונית
·         חשיבות רבה
·         חשיבות מוחלטת

·         Not Important At All
·         Of Little Importance
·         Of Average Importance
·         Very Important
·         Absolutely Essential

איכות - Quality

איכות

Quality

·         טובה מאוד
·         טובה
·         סבירה
·         נמוכה
·         נמוכה מאוד

·         Very Good
·         Good
·         Acceptable
·         Poor
·         Very Poor

·         נמוכה מאוד
·         מתחת לממוצע
·         ממוצעת
·         מעל הממוצע
·         מעולה

·         Very Poor
·         Below Average
·         Average
·         Above Average
·         Excellent

·         טובה
·         בינונית (הוגנת)
·         נמוכה

·         Good
·         Fair
·         Poor

סבירות - Likelihood

סבירות

Likelihood

·         כמוני
·         לא כמוני

·         Like Me
·         Not Like Me

·         במידה רבה
·         במידה מסוימת
·         במידה מועטה
·         כלל לא

·         To a Great Extent
·         Somewhat
·         Very Little
·         Not at All

·         נכון (אמת)
·         לא נכון (שקר)

·         True
·         False

·         בהחלט נכון
·         קרוב לוודאי
·         יתכן (אפשרי)
·         סביר שלא (קרוב לוודאי שלא)
·         בהחלט לא

·         Definitely
·         Very Probably
·         Possibly
·         Probably Not
·         Definitely Not

·         כמעט תמיד נכון
·         בדרך כלל נכון
·         לעתים קרובות נכון
·         מדי פעם נכון
·         לעיתים רחוקות נכון
·         בדרך כלל לא נכון
·         כמעט תמיד לא נכון

·         Almost Always True
·         Usually True
·         Often True
·         Occasionally True
·         Rarely True
·         Usually Not True
·         Almost Never True

·         לא סביר
·         סביר למדי
·         סביר מאוד

·         Not Likely
·         Somewhat Likely
·         Very Likely

רלוונטיות - Relevance

רלוונטיות

Relevance

·         רבה
·         בינונית
·         נמוכה

·         Excellent
·         Somewhat
·         Poor

·         כמעט תמיד
·         לרוב
·         לעיתים
·         לעתים רחוקות

·         Almost Always
·         To a Considerable Degree
·         Occasionally
·         Seldom

ערך - Value

ערך

Value

·         גבוה
·         בינוני
·         נמוך
·         חסר (ערך)

·         High
·         Moderate
·         Low
·         None

סולמות דיכוטומיים - Dichotomous Scales

סולמות דיכוטומיים

Dichotomous Scales

·         הוגן
·         לא הוגן

·         Fair
·         Unfair

·         מסכים
·         לא מסכים

·         Agree
·         Disagree

·         נכון (אמת)
·         לא נכון (שקר)

·         True
·         False

·         כן
·         לא

·         Yes
·         No

סולמות עם 3 דרגות - Three-Point Scales

סולמות עם 3 דרגות

Three-Point Scales

·         יותר ממה שהייתי רוצה
·         כפי שהייתי רוצה
·         פחות ממה שהייתי רוצה

·         More than I Would Like
·         About Right
·         Less than I Would Like

·         נוקשה מדי
·         כפי שהייתי רוצה
·         רך מדי

·         Too Harsh
·         About Right
·         Too Lenient

·         מחמיר (קפדני) מדי
·         כפי שהייתי רוצה
·         מקל מדי

·         Too Strict
·         About Right
·         Too Lenient

·         כבד מדי
·         כפי שהייתי רוצה
·         קל מדי

·         Too Heavy
·         About Right
·         Too Light

·         יותר מדי
·         כפי שהייתי רוצה
·         מעט מדי

·         Too Much
·         About Right
·         Too Little

סולמות עם 4 דרגות - Four-Point Scales

סולמות עם 4 דרגות

Four-Point Scales

·         רוב הזמן
·         חלק מהזמן
·         לעתים רחוקות (לפרקים)
·         לעולם לא

·         Most of The Time
·         Some of The Time
·         Seldom
·         Never

·         מאוד מסכים
·         מסכים
·         לא מסכים
·         מאוד לא מסכים

·         Strongly Agree
·         Agree
·         Disagree
·         Strongly Disagree

·         בהחלט לא
·         סביר שלא
·         סביר שכן
·         בהחלט כן

·         Definitely Won't
·         Probably Won't
·         Probably Will
·         Definitely Will

סולמות עם 5 דרגות - Five-Point Scales

סולמות עם 5 דרגות

Five-Point Scales

·         הרבה יותר טוב
·         קצת יותר טוב
·         ללא שינוי
·         מעט יותר גרוע
·         הרבה יותר גרוע

·         Much Better
·         Somewhat Better
·         Stayed the Same
·         Somewhat Worse
·         Much Worse

·         מאוד מסכים
·         מסכים
·         מתלבט
·         לא מסכים
·         מאוד לא מסכים

·         Strongly agree
·         Agree
·         Undecided
·         Disagree
·         Strongly disagree

·         גבוה מאוד
·         מעל הממוצע
·         ממוצע
·         מתחת לממוצע
·         נמוך מאוד

·         Very High
·         Above Average
·         Average
·         Below Average
·         Very Low

·         מצוין
·         מעל הממוצע
·         ממוצע
·         מתחת לממוצע
·         גרוע מאוד

·         Excellent
·         Above Average
·         Average
·         Below Average
·         Very Poor

·         טוב מאוד
·         טוב
·         די טוב
·         גרוע
·         גרוע מאוד

·         Very Good
·         Good
·         Fair
·         Poor
·         Very Poor

·         הרבה יותר גבוה
·         יותר גבוה
·         בערך אותו הדבר
·         יותר נמוך
·         הרבה יותר נמוך

·         Much Higher
·         Higher
·         About the Same
·         Lower
·         Much Lower

·         כמעט תמיד
·         לעתים קרובות
·         לעיתים
·         לעתים רחוקות
·         לעולם לא (אף פעם לא)

·         Almost Always
·         Often
·         Sometimes
·         Seldom
·         Never

·         רבה מאוד
·         רבה
·         בינונית
·         מועטה
·         כלל לא

·         Extremely
·         Very
·         Moderately
·         Slightly
·         Not at All

·         מאוד מרוצה
·         מרוצה
·         ניטראלי
·         לא מרוצה
·         מאוד לא מרוצה

·         Very Satisfied
·         Satisfied
·         Neither
·         Dissatisfied
·         Very Dissatisfied

·         מאוד חשוב
·         חשוב
·         חשוב למדי
·         חשוב במידה מועטה
·         לא חשוב

·         Very Important
·         Important
·         Fairly Important
·         Slightly Important
·         Not Important

סולמות עם 7 דרגות - Seven-Point Scales

סולמות עם 7 דרגות

Seven-Point Scales

·         מרוצה מאוד
·         מרוצה במידה בינונית
·         מרוצה במידה מועטה
·         ניטראלי
·         לא מרוצה במידה מועטה
·         לא מרוצה במידה בינונית
·         כלל לא מרוצה

·         Very Satisfied
·         Moderately Satisfied
·         Slightly Satisfied
·         Neutral
·         Slightly Dissatisfied
·         Moderately Dissatisfied
·         Very Dissatisfied

·         הרבה מעל
·         מעל
·         מעט מעל
·         תואם
·         מעט מתחת
·         מתחת
·         הרבה מתחת

·         Far Above
·         Moderately Above
·         Slightly Above
·         Met Expectations
·         Slightly Below
·         Moderately Below
·         Far Below

·         יוצא דופן
·         מעולה
·         טוב מאוד
·         טוב
·         די טוב
·         גרוע
·         גרוע מאוד

·         Exceptional
·         Excellent
·         Very Good
·         Good
·         Fair
·         Poor
·         Very Poor

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן