בניית כליי מחקר ושאלונים

הערכות תקופתיות לעובדים

להערכה התקופתית יש לרוב שתי מטרות א. מטרה אינפורמטיבית, קבלת תמונת מצב מהימנה ברמה ארגונית בתחומים הרלוונטיים לארגון. ב. מטרה יישומית, לגזור תוכנית עבודה ברמת הארגון וברמת העובד לאור הממצאים שהתקבלו על מנת להנחיל ולשפר אותם ערכים [תחומים] שהארגון מאמין בהם והגדירם כערכי ליבה.

מבנה הכלי

לביצוע הערכה ומדידה במסגרת העבודה ובכלל יש להתייחס כאל מחקר לכל דבר ועניין כפי שמקובל במסגרת המדע. בניית תהליך הערכה ומדידה המיישם מספר כללים פשוטים יסייע בקבלת תמונת מצב מהימנה ברמת הפרט והארגון ויאפשר לגבש מסקנות מבוססות ממצאים - מסקנות הנתמכות אמפירית בממצאי המחקר.

חיבור שאלות

לאחר שהגדרנו את התחומים לאור המטרות שהצבנו אנו עומדים בפני האתגר המרכזי, תרגום של התחומים לשאלות [פריטים] מיצגות. כיצד נחבר שאלות הקשורות לתחום ואיך נוכל לדעת כי השאלות שחיברנו אכן מייצגות היטב את התחום אותו אנו מעוניינים למדוד? במאמר קצר זה נעבור על הכללים הבסיסיים לחיבור וניסוח של שאלות ותשובות, ניגע בטעויות הנפוצות וכיצד ניתן להימנע מהן.

הגדרת מטרות ותחומים

לביצוע הערכה ומדידה במסגרת העבודה ובכלל יש להתייחס כאל מחקר לכל דבר ועניין כפי שמקובל במסגרת המדע. בניית תהליך הערכה ומדידה המיישם מספר כללים פשוטים יסייע בקבלת תמונת מצב מהימנה ברמת הפרט והארגון ויאפשר לגבש מסקנות מבוססות ממצאים - מסקנות הנתמכות אמפירית בממצאי המחקר.

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן