בקטגוריית כלי מחקר
פורסם

הערכות תקופתיות לעובדים

להערכה התקופתית יש לרוב שתי מטרות א. מטרה אינפורמטיבית, קבלת תמונת מצב מהימנה ברמה ארגונית בתחומים הרלוונטיים לארגון. ב. מטרה יישומית, לגזור תוכנית עבודה ברמת הארגון וברמת העובד לאור הממצאים [...]

בקטגוריית כלי מחקר
פורסם

מבנה הכלי

לביצוע הערכה ומדידה במסגרת העבודה ובכלל יש להתייחס כאל מחקר לכל דבר ועניין כפי שמקובל במסגרת המדע. בניית תהליך הערכה ומדידה המיישם מספר כללים פשוטים יסייע בקבלת תמונת מצב מהימנה ברמת הפרט והארגון [...]

בקטגוריית כלי מחקר
פורסם

חיבור שאלות

לאחר שהגדרנו את התחומים לאור המטרות שהצבנו אנו עומדים בפני האתגר המרכזי, תרגום של התחומים לשאלות [פריטים] מיצגות. כיצד נחבר שאלות הקשורות לתחום ואיך נוכל לדעת כי השאלות שחיברנו אכן מייצגות היטב [...]

בקטגוריית כלי מחקר
פורסם

הגדרת מטרות ותחומים

לביצוע הערכה ומדידה במסגרת העבודה ובכלל יש להתייחס כאל מחקר לכל דבר ועניין כפי שמקובל במסגרת המדע. בניית תהליך הערכה ומדידה המיישם מספר כללים פשוטים יסייע בקבלת תמונת מצב מהימנה ברמת הפרט והארגון [...]

page 1 of 2