מבנה הכלי

לביצוע הערכה ומדידה במסגרת העבודה ובכלל יש להתייחס כאל מחקר לכל דבר ועניין כפי שמקובל במסגרת המדע. בניית תהליך הערכה ומדידה המיישם מספר כללים פשוטים יסייע בקבלת תמונת מצב מהימנה ברמת הפרט והארגון [...]

חיבור שאלות

לאחר שהגדרנו את התחומים לאור המטרות שהצבנו אנו עומדים בפני האתגר המרכזי, תרגום של התחומים לשאלות [פריטים] מיצגות. כיצד נחבר שאלות הקשורות לתחום ואיך נוכל לדעת כי השאלות שחיברנו אכן מייצגות היטב [...]