כללי APA

כללים לכתיבה אקדמית / מדעית סגנון APA מהדורה 6 [אחרונה].

כללי דיווח לנתונים מספריים בגוף הטקסט
כללי דיווח לתוצאות בטבלאות
ראשי תיבות וסמלים סטטיסטיים
כללים לכתיבת ביבליוגרפיה (עברית)
כללים לכתיבת ביבליוגרפיה (אנגלית)
הצגת נתונים תיאוריים בטבלה

Start typing and press Enter to search

דילוג לתוכן